۰۲۱۲۶۷۰۰۶۹۳ ۰۹۰۲۲۷۲۰۰۱۳ info@aftabgardoon.org

بنیانگذار پویش آفتابگردون گفت: وقتی جامعه کودکان کار و خیابان را نبیند و رها کند، آنها در آینده پر از خشم و نفرت خواهند شد و اگر امروز از این کودکان حمایت نکنیم، ۱۰ سال بعد با سونامی بزه در کشور مواجه می شویم.

 

دریافت مجوز ملی شدن پویش آفتابگردون «بنیاد سپاس لحظه حال» در مراسمی با حضور حامیان این پویش اعلام شد. این پویش برای کمک و خدمت به کودکان کار و خیابان در شهر و استان های دیگر درخواست حمایت کرد.

در این مراسم مجتبی عباسی بنیانگذار پویش آفتابگردون افزود: امروز اینجا هستیم تا با یکدیگر هم قسم شده و با کمک خداوند پای کودکان کار و خیابان این کشور بایستیم و از آنها حمایت کنیم.

وی ادامه داد: کودک طبق کنوانسیون حقوق کودک، نباید از حق بازی، تفریح، آموزش و بهداشت محروم شود و بچه های کار هم باید کودکی کنند.

متن کامل خبر 👇
www.irna.ir/news/83458729