۰۲۱۲۶۷۰۰۶۹۳ ۰۹۰۲۲۷۲۰۰۱۳ info@aftabgardoon.org

 

 الهام فخاری در جشن پویش ملی حمایت از کودکان کار ایران (آفتابگردون) که غروب روز جمعه در باغ‌موزه انقلاب اسلامی ‌و دفاع مقدس برگزار شد، با تاکید بر لزوم پرهیز از مداخلات مستقیم صِرف و به ویژه جمع آوری ضربتی کودکان کار و خیابان، از سازمان‌های مردم‌نهاد درخواست کرد تا در زمینه مهارت‌آموزی و توانمندسازی کودکان کار با مدیریت شهری همکاری کنند.

🔹وی با اشاره به بررسی‌هایی که درخصوص پیشینه پویش آفتابگردون انجام شده است، گفت: خوشبختانه ‌این انجمن درراستای توان‌افزایی نهاد و با نگاه مهارت‌آموزی و رویکرد مشارکت اجتماعی براساس سرمایه‌های مشترک سازمانی در حال فعالیت است.

🔹 تصور می‌کنم اقدامی ‌که طی دو سال پیش‌رو می‌توانیم انجام دهیم این است که از مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها و شرکت‌ها در تهران درراستای بهبود نظام‌مند آسیب‌های حوزه کودکان کار کمک بگیریم و شبکه سمن‌های موثر کمک کنند این سرمایه به سمت و سوی مناسبی هدایت شود؛ ضمن اینکه از روش‌های مستقیم جمع‌آوری کودکان کار و صدمه‌های این حوزه کاسته شود.
🌻